Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 29/2012


SiP
Climate change, economy and society – interactions in the Baltic See Region
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 29
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Batóg, Małgorzata Guzowska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marta Hozer-Koćmiel, Józef Hozer 75
Autor: Marta Hozer-Koćmiel, Piotr Obidziński 83